Gerontologinen ravitsemus Gery ry toimii Voimaa ruuasta -toiminnan vastaavana tahona. Rahoitus toiminnalle saadaan Veikkaukselta.

 

Toiminnan tavoitteet (2017 - 2019)

  • Yhteistyössä muiden ikääntyneiden hyvinvointia tukevien organisaatioiden kanssa ikääntyneiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointi paranevat hyvän ravitsemuksen seurauksena.

  • Ikääntyneiden toimintakyky ja hyvinvointi kohenevat tuottamalla ja levittämällä käytännönläheistä materiaalia ikääntyneiden hyvästä ravitsemuksesta yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

  • Ikääntyneiden toimintakyky ja hyvinvointi paranevat viemällä käytäntöön hyväksi havaittuja ravitsemusohjauksen ja –hoidon tapoja ikääntyneille käyttäen hyväksi ryhmänvetäjän käsikirjaa sekä työkirjaa ikääntyneelle ja muuta toiminnassa tuotettavaa materiaalia.Tietämys ja osaaminen ravitsemuksen merkityksestä ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa lisääntyy pitämällä koulutuksia ja luentoja ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ravitsemuksesta.

 Veikkaus verkko

 

 

 

 

 

 

Voimaa ruuasta -projekti (2014 - 2016)

oli suunnattu kotona asuville, yli 60-vuotiaille ikääntyneille. Projektin tavoitteena oli tukea ikääntyneiden ravitsemusta, terveyttä ja toimintakykyä sosiaalisen toiminnan avulla. Projektissa tuotettiin ikääntyneille suunnattua ravitsemusmateriaalia sekä koulutusaineistoa ikääntyneiden kanssa työskenteleville.