UKK-instituutin kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko ohjatun liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla vähentää kotona asuvien 70–80-vuotiaiden naisten kaatumisia sekä parantaa toimintakykyä ja luuston terveyttä. Tutkimukseen osallistui 40 naista, jotka olivat kaatuneet vähintään kerran edellisen vuoden aikana.

Tutkittavat satunnaistettiin neljään ryhmään liikunnan ja D-vitamiinilisän (20 µg) mukaan: 1) lumevalmiste, ei ohjattua liikuntaa, 2) D-vitamiinilisä, ei ohjattua liikuntaa, 3) lumevalmiste ja ohjattu liikunta ja 4) D-vitamiinilisä ja ohjattu liikunta.

Liikuntaryhmät harjoittelivat ensimmäisen vuoden ajan kahdesti viikossa ja toisen vuoden kerran viikossa. Liikuntaharjoittelu sisälsi kuntosaliharjoittelua ja salivoimistelua. Ohjelmaa vaihdettiin kahdeksan viikon välein, jotta voitiin harjoittaa sekä lihasvoimaa että tasapainoa. Harjoittelun vaikeusastetta lisättiin taitojen ja voimien kehittyessä. Liikuntaryhmälle annettiin lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Tutkittavat kaikissa ryhmissä pitivät kaatumispäiväkirjaa ja käyttivät askelmittaria koko tutkimuksen ajan.

Liikuntaharjoittelu paransi lihasvoimaa ja voimantuottoa. Liikuntaharjoittelu paransi myös tasapainoa, sekä piti yllä liikkumiskykyä. Kaatumisten määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä, mutta liikuntaryhmässä hoitoa vaativia kaatumisvammoja oli yli puolet vähemmän kuin vertailuryhmässä.

Lue lisää UKK-instituutin sivuilta.